Ovum- Rozrodczość i Andrologia.

Pierwszym etapem było uzyskanie pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek o charakterze medycznym wraz z przebudową wnętrza.

Drugim etapem był projekt wnętrza wraz z nadzorem autorskim do momentu odbioru inwestycji przez instytucję Sanepid.

Leave a Comment